Jacek Jarkowski

Mecenas projektu "Polska w fotoplastykonie"

Agata Karnicka-Kawczyńska i Jarosław Kawczyński

Mecenasi w projeckie "Polska w Fotolastykonie" i "MS Piłsudski – polski Titanic w wirtualnym teatrze historii"

Adwokat Bartłomiej Trętowski

Wspołpraca w  zakresie opieki prawnej.